Behandlingen

Stenning © 2018

Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning

Autoriseret psykolog


Medlem af Dansk Psykologforening

Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning

cand.psych. Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening

Behandlingen foregår ved samtaler af ca. 45-50 minutters varighed. Ved første samtale vil jeg søge at indkredse de problemstillinger, der var årsag til din/jeres henvendelse. Herefter vil vi sammen aftale det videre forløb.

Jeg arbejder i overenstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske principper for nordiske psykologer, hvilket bl.a. indebærer, at enhver henvendelse behandles under tavshedspligt.

Jeg er inspireret af flere forskellige teoretiske retninger, men arbejder hovedsageligt med Metakognitiv terapi og Kognitiv Adfærdsterapi.