Om Lisbeth Stenning

Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning

Autoriseret psykolog

 

Medlem af Dansk Psykologforening

Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning

cand.psych. Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening

Født i 1973

 

 

BSc. (Hons.) Psychology, University of Manchester, England i 1998

 

 

Cand.psych., Københavns Universitet i 2002

 

 

I en 6-årig periode fra 2002 til 2008 var jeg ansat ved Familierådgivningen i Vordingborg kommune. Her havde jeg samtaler med og lavede psykologiske undersøgelser af børn og unge, havde samtaler med forældre, ydede supervision til pædagoger og lærere indenfor børnehave- og folkeskoleregi, samt til personale i voksenpsykiatrien i forbindelse med børn som pårørende, m.m.

 

 

Autoriseret af Psykolognævnet i 2004

 

 

Privatpraktiserende psykolog siden januar 2008

 

 

2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi 2009-2011

 

2-årig efteruddannelse i metakognitiv terapi 2017-2018

 

Stenning © 2018