Lisbeth Stenning

Stenning © 2019

Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning


Autoriseret psykolog


Medlem af Dansk Psykologforening

Født i 1973BSc. (Hons.) Psychology, University of Manchester, England i 1998Cand.psych., Københavns Universitet i 2002I en 6-årig periode fra 2002 til 2008 var jeg ansat ved Familierådgivningen i Vordingborg kommune. Her havde jeg samtaler med og lavede psykologiske undersøgelser af børn og unge, havde samtaler med forældre, ydede supervision til pædagoger og lærere indenfor børnehave- og folkeskoleregi, samt til personale i voksenpsykiatrien i forbindelse med børn som pårørende, m.m.Autoriseret af Psykolognævnet i 2004Privatpraktiserende psykolog siden januar 20082-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi 2009-2011


2-årig efteruddannelse i metakognitiv terapi 2017-2018