Lisbeth Stenning

Baggrund og uddannelse

Født i 1973 

BSc. (Hons.) Psychology, University of Manchester, England i 1998

Cand.psych., Københavns Universitet i 2002

Autoriseret af Psykolognævnet i 2004

Privatpraktiserende psykolog siden januar 2008

2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi 2009-2011

2-årig efteruddannelse i metakognitiv terapi (level 1) 2017-2018

1-årig efteruddannelse i metakognitiv terapi (level 2) 2019-2020


I en 6-årig periode fra 2002 til 2008 var jeg ansat ved Familierådgivningen i Vordingborg Kommune. Her havde jeg samtaler med og lavede psykologiske undersøgelser af børn og unge, havde samtaler med forældre, ydede supervision til pædagoger og lærere inden for børnehave- og folkeskoleregi samt til personale i voksenpsykiatrien i forbindelse med børn som pårørende, m.m. Siden 2008 har jeg været privatpraktiserende og har hovedsageligt behandlet voksne. Jeg var i en årrække tilknyttet Falck Healthcare. På nuværende tidspunkt er jeg i netværk hos Veterancentrets Militærpsykologiske Afdeling samt hos Rigspolitiets Personaletjeneste. Jeg yder fortsat supervision – nu hovedsageligt i kommunalt regi.

Lisbeth Stenning

Lisbeth Stenning

Autoriseret psykolog

Trætoppe - på siden Lisbeth Stenning

Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg arbejder i overensstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske principper for nordiske psykologer, hvilket bl.a. indebærer, at enhver henvendelse behandles under tavshedspligt.

Jeg er inspireret af flere forskellige teoretiske retninger, men arbejder hovedsageligt med Metakognitiv terapi og Kognitiv Adfærdsterapi. 

Tidsbestilling

Du kan bestille en tid hos mig ved at ringe, sende en SMS eller sende en e-mail. Husk, at du aldrig skal sende personfølsomme oplysninger via e-mail eller SMS.