Metakognitiv behandling i Nykøbing F

Metakognitive grupper for voksne
Næste gruppe starter torsdag den 12/9 2024

Føler du dig stresset, har angst eller er deprimeret i din hverdag? Bruger du alt for meget tid på at bekymre dig og/eller gruble?

Har du svært ved at bevare overblikket? Er du påvirket af symptomer som tankemylder, hjertebanken, koncentrationsbesvær, ondt i maven, dårlig søvn, tristhed, mangel på energi med mere?

Hvis du er over 18 år, har du mulighed for at deltage i en metakognitiv terapi-gruppe for mennesker med tegn på stress, angst eller depression.

Metakognitiv behandling er en evidensbaseret terapiform, der bygger på den grundantagelse, at psykologiske problemer opstår på baggrund af overdrevent fokus på bekymringer, spekulationer og grublerier, fiksering af opmærksomhed på trusler samt fejlslåen coping-adfærd, der giver bagslag og forværrer problemerne.

Metakognitiv terapi har vist sig at være en særdeles effektiv metode til behandling af stress, angst og depression. I et metakognitivt gruppeforløb bliver du bevidst om og i stand til at bruge nye og mere effektive mentale strategier til at reducere de mange bekymringstimer, så du får mere energi og overskud til at fokusere på dét, du egentlig gerne vil bruge din tid på.

Næste gruppeforløb starter torsdag den 12/9 2024 kl. 12:00-14:00. Vi mødes efterfølgende på følgende torsdage: 19/9-24 kl. 12:00, 26/9-24 kl. 12:00, 3/10-24 kl. 12:00, 10/10-24 kl. 12:00 og 24/10-24 kl. 12:00

 

 

metakognitiv psykolog i Nykøbing F

Samme pris som et individuelt forløb på lægehenvisning!

Vi mødes 6 gange á 2 timer, så du får altså lige så mange timers terapi, som du kan få på en henvisning fra lægen til ca. samme pris, som du ville betale samlet med tilskud fra sygesikringen. Det koster kr. 4.500,- at deltage i hele forløbet.

Næste gruppeforløb starter torsdag den 12/9 2024 kl. 12:00-14:00.
Vi mødes efterfølgende på følgende torsdage: 19/9-24 kl. 12:00, 26/9-24
kl. 12:00, 3/10-24 kl. 12:00, 10/10-24 kl. 12:00 og 24/10-24 kl. 12:00

Tilmelding til metakognitiv gruppebehandling i Nykøbing F

Du tilmelder dig et gruppeforløb ved at kontakte mig på e-mail LisbethStenning@protonmail.com eller pr. telefon eller sms på nr. 60 19 45 78.

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:
Tilmelding er bindende, og du betaler første rate på kr. 1.500,- ved tilmelding. Anden rate på kr. 1.000,- skal være betalt senest 4 uger før forløbsstart. Tredje rate på kr. 1.000,- skal være betalt senest 2 uger før forløbsstart, og de resterende kr. 1.000,- skal betales senest dagen inden forløbsstart.

Ved afmelding mere end 4 uger før forløbsstart refunderes 100% af kursusafgiften. Ved afmelding mellem 4 og 2 uger før forløbsstart refunderes 50% af kursusafgiften. Ved afmelding indenfor de sidste 14 dage før forløbsstart, dog senest to dage før forløbsstart inden kl. 12:00, refunderes 25% af kursusafgiften. Ved afmelding senere end kl. 12:00 to dage før forløbsstart refunderes kursusafgiften ikke.

Jeg forbeholder mig ret til at udskyde eller aflyse forløbet, hvis der er færre end 6 tilmeldinger. Hvis jeg aflyser forløbet, refunderes den fulde kursusafgift.

Jeg tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom og lignende uforudsete begivenheder.

Jeg skal ifølge Persondataforordningen oplyse om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, hvorfor nedenstående skal læses igennem. Med din tilmelding giver du samtykke til, at jeg må behandle dine personoplysninger som anført.

Behandling af personoplysninger
Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer. Dette gælder i forbindelse med behandlinger i klinikken og journalføring samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

Jeg har pligt til at orientere Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning, hvis der skulle opstå ændringer i navn, adresse, telefonnummer og/eller mailadresse.

Jeg er informeret om, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data, og jeg er bekendt med, at Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage i gruppeforløbet.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning/videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.


Tidsbestilling

Du kan bestille en tid hos mig ved at ringe, sende en SMS eller sende en e-mail. Husk, at du aldrig skal sende personfølsomme oplysninger via e-mail eller SMS.