Behandlingen

Stenning © 2019

Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning


Autoriseret psykolog


Medlem af Dansk Psykologforening

Individuel behandling foregår ved samtaler af ca. 45-50 minutters varighed. Ved første samtale vil jeg søge at indkredse de problemstillinger, der var årsag til din/jeres henvendelse. Herefter vil vi sammen aftale det videre forløb.


Jeg arbejder i overenstemmelse med Dansk Psykologforenings etiske principper for nordiske psykologer, hvilket bl.a. indebærer, at enhver henvendelse behandles under tavshedspligt.


Jeg er inspireret af flere forskellige teoretiske retninger, men arbejder hovedsageligt med Metakognitiv terapi og Kognitiv Adfærdsterapi.