Metakognitive Grupper

Stenning © 2019

Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning


Autoriseret psykolog


Medlem af Dansk Psykologforening

METAKOGNITIVE GRUPPER FOR VOKSNE


Føler du dig stresset, angst eller deprimeret i din hverdag? Bruger du alt for meget tid på at bekymre dig og/eller gruble?

Har du svært ved at bevare overblikket? Er du påvirket af symptomer som tankemylder,

hjertebanken, koncentrationsbesvær, ondt i maven, dårlig søvn, tristhed, mangel på energi med mere?

 

Hvis du er over 18 år, har du mulighed for at deltage i en metakognitiv terapi-gruppe for mennesker med tegn på stress, angst eller depression.

 

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret terapiform, der bygger på den grundantagelse, at psykologiske problemer opstår på baggrund af overdrevent fokus på bekymringer, spekulationer og grublerier, fiksering af opmærksomhed på trusler samt fejlslåen coping-adfærd, der giver bagslag og forværrer problemerne.

 

Metakognitiv terapi har vist sig at være en særdeles effektiv metode til behandling af stress, angst og depression. I et metakognitivt gruppeforløb bliver du bevidst om og i stand til at bruge nye og mere effektive mentale strategier til at reducere de mange bekymringstimer, så du får mere energi og overskud til at fokusere på dét, du egentlig gerne vil bruge din tid på.

 

Billigere end et individuelt forløb på lægehenvisning!

Vi mødes 6 gange á 2 timer, så du får altså ligeså mange timers terapi, som du kan få på en henvisning fra lægen. Samtidig er det samlet set lidt billigere for gruppeforløbet, da dette koster kr. 4.000, hvor det koster knap kr. 4.200,- for 12 timers terapi via lægehenvisning. OG du slipper for den lange ventetid, som der kan være på individuelle forløb!

 

De næste gruppeforløb starter i maj 2020!


Datoer

Gruppeforløb MCT 14

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 09:00 – 11:00
Tirsdag den 11. maj 2020 kl. 09:00 – 11:00

Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 12:00 – 14:00

Mandag den 25. maj 2020 kl. 09:00 – 11:00

Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 09:00 – 11:00

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 12:00 – 14:00


Gruppeforløb MCT 15

Torsdag den 7. maj 2020 kl. 12:00 – 14:00
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 09:00 – 11:00

Onsdag den 20. maj 2020 kl. 09:00 – 11:00

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 09:00 – 11:00

Onsdag den 3. juni 2020 kl. 09:00 – 11:00

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 09:00 – 11:00


Tilmelding og vilkår

Du tilmelder dig et gruppeforløb ved at kontakte mig på email LisbethStenning@protonmail.com eller pr. telefon eller sms på nr. 60 19 45 78.

 

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

Tilmelding er bindende og du betaler første rate på kr. 2.000,- ved tilmelding, og de resterende kr. 2.000,- senest den 10 dage før forløbsstart.

 

Ved afmelding senest 8 dage før forløbsstart refunderes 75% af kursusafgiften. Ved afmelding indenfor de sidste 7 dage før forløbsstart, dog senest dagen før forløbsstart, refunderes 50% af kursusafgiften. Ved afmelding efter forløbsstart refunderes kursusafgiften ikke.


Jeg forbeholder mig ret til at udskyde eller aflyse forløbet, hvis der er færre end 6 tilmeldinger. Hvis jeg aflyser forløbet, refunderes den fulde kursusafgift.

 

Jeg tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom og lignende uforudsete begivenheder.

 

Jeg skal ifølge Persondataforordningen oplyse om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, hvorfor nedenstående skal læses igennem. Med din tilmelding giver du samtykke til, at jeg må behandle dine personoplysninger som anført.

 

Behandling af personoplysninger
Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer. Dette gælder i forbindelse med behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

 

Jeg har pligt til at orientere Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning, hvis der skulle opstå ændringer i navn, adresse, telefonnummer og/eller mailadresse.

 

Jeg er informeret om, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med, at Psykologisk Klinik v/Lisbeth Stenning skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

 

Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage i gruppe-forløbet.

 

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.